Sjöledningar i Skärhamn

Skärhamn i Tjörns kommun genomför en större VA-satsning. En del i satsningen innefattar två sjöförlagda utloppsledningar. SEA-Marine har fått förtroendet att utföra denna del i entreprenaden.