Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i sjö. Den nya sjöledningen är en 3 km lång Ø250 ledning som har belastats till 120%. Sjöledningar sänks traditionellt genom vattenfyllning. Detta är emellertid inte […]

Vattenarbete vid Tottnäsbron

Siltgardiner Tottnäsbron

Tottnäsbron som är den enda landförbindelsen till Oxnö har nått sin tekniska livslängd. Ett omfattande renoverings- och uppgraderingsarbete har påbörjats och kommer att utföras under hösten 2021 och våren 2022. Beställare är Trafikverket och huvudentreprenör är Bro Underhåll & Service AB. Under entreprenadens utförande har en pontonbro lagts ut parallellt med Tottnäsbron för att hålla […]

Byte av skyddsgaller på Västanfors kraftstation

SEA Marine har på uppdrag av Västansfors krafstation assisterat vid byte av skyddsgaller. Totalt 11 gallersektioner har skiftats. De gamla gallersektionerna kontrollerades och lyftes därefter upp med kranbil. Nya gallersektioner sänktes ned och positionerades av dykare. Efter avslutad lyftoperation och installation inspekterades anslutning mellan skyddsgaller och betongklack.                   […]

Inkoppling av vatten och avlopp i Lonnen

I Vibäck intill Lonnen som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde i Värmland satsas det stort på nybyggnation. Flera nya fastigheter är under uppbyggnad. De kommunala huvudledningarna ligger i sjön och därför ansluter de flesta av de nya fastigheterna direkt till huvudledningarna i sjön. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att göra en sådan […]

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB skriver avtal med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har tilldelats kontrakt på projekt ”Sjöledningar Sundbo – Ängelsberg” för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Projektet beräknas starta under vintern 2020/2021 och ska vara färdigställt till hösten 2021. Projektet avser förläggning av 14 km ledning i sjöarna Åmänningen och Lilla Aspen med landanslutningar. Vi tackar NVK för visat förtroende och ser […]