Byte av skyddsgaller på Västanfors kraftstation

SEA Marine har på uppdrag av Västansfors krafstation assisterat vid byte av skyddsgaller. Totalt 11 gallersektioner har skiftats. De gamla gallersektionerna kontrollerades och lyftes därefter upp med kranbil. Nya gallersektioner sänktes ned och positionerades av dykare. Efter avslutad lyftoperation och installation inspekterades anslutning mellan skyddsgaller och betongklack.                   […]

Reparationsarbete Dammbyggnad Hängbrunnen

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har anförtrotts uppdraget att utföra ett antal reparationsarbeten på Hängbrunnens Dammbyggnad. Uppdraget har tilldelats efter offentlig upphandling åt beställaren Ronneby Miljö & Teknik AB. Reparationsarbetena ska utföras under 2021 och omfattar: Byte av ramverk och luckor Förbereda för hydrauldrift av luckor Undersökning och kärnborrning av betongkonstruktion över och under […]