Reparationsarbete på Vinöns färjeläge

Vinöleden mellan Hampetorp och Vinön i Hjälmaren är en av endast tre aktiva färjeleder i Östergötland. Leden trafikeras året runt, och är en viktig förbindelse till fastlandet för de hundratalet fast bosatta Vinöborna. Is- och påkörningsskador har lett till stora reparationsbehov i de båda färjelägena. SEA-Marine har på uppdrag av NCC Sverige stått för samtliga […]