Underhållsarbete på marinbasen i Karlskrona

Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona. Dess huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Till hjälp att upprätthålla sin verksamhet finns en stor marin infrastruktur till stöd för marinbasens flytande enheter. Förvaltningen kräver ett kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt. SEA-Marine har anförtrotts uppdraget att byta […]