Krönbalk på Dalarö

Dalarö kaj längs med Dalarö Strandväg har varit hårt ansatt och haft stora upprustningsbehov. Drygt trettio meter kaj har omfattats av renoveringen och ytterligare trettio meter kaj har byggts till i en förlängning av kajen. Renoveringen har bestått i att gjuta ned befintlig krönbalk för att korrosionsskydda kajens grundläggning. Den nya kajsträckan har även den […]