Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i sjö. Den nya sjöledningen är en 3 km lång Ø250 ledning som har belastats till 120%. Sjöledningar sänks traditionellt genom vattenfyllning. Detta är emellertid inte […]

Inkoppling av vatten och avlopp i Lonnen

I Vibäck intill Lonnen som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde i Värmland satsas det stort på nybyggnation. Flera nya fastigheter är under uppbyggnad. De kommunala huvudledningarna ligger i sjön och därför ansluter de flesta av de nya fastigheterna direkt till huvudledningarna i sjön. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att göra en sådan […]

Svetsning av PE-rör i Degerfors

För att säkerställa en långsiktig försörjning av dricksvatten med god kvalitet har Degerfors kommun investerat i ett nytt vattenverk. Det nya verket ska ersätta befintligt vattenverk och har en högre kapacitet med ett mindre miljöavtryck. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har fått i uppdrag att stumsvetsa de in- och utgående ledningarna till det nya […]