Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i sjö. Den nya sjöledningen är en 3 km lång Ø250 ledning som har belastats till 120%. Sjöledningar sänks traditionellt genom vattenfyllning. Detta är emellertid inte […]

Inkoppling av vatten och avlopp i Lonnen

I Vibäck intill Lonnen som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde i Värmland satsas det stort på nybyggnation. Flera nya fastigheter är under uppbyggnad. De kommunala huvudledningarna ligger i sjön och därför ansluter de flesta av de nya fastigheterna direkt till huvudledningarna i sjön. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att göra en sådan […]

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB skriver avtal med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har tilldelats kontrakt på projekt ”Sjöledningar Sundbo – Ängelsberg” för Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Projektet beräknas starta under vintern 2020/2021 och ska vara färdigställt till hösten 2021. Projektet avser förläggning av 14 km ledning i sjöarna Åmänningen och Lilla Aspen med landanslutningar. Vi tackar NVK för visat förtroende och ser […]

Sjöförlagda ledningar i Karlskoga

Karlskoga i Örebro län satsar aktivt på sitt VA-nät. Kommunen genomför kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete jämte en expansion av distributionsnätet för att möta samhällets behov. Kommunen har ett stort sjöförlagt VA-nät sen tidigare och har anlitat SEA-Marine för flera åtgärder: Inspektion, inmätning och statusundersökning på ett antal ledningar Efterbelastning av sjöförlagt tryckavlopp Klamring av sjöförlagt […]

Efterbelastning av sjöledning i Selbu

SEA Marine har på uppdrag av Selbu Kommune utfört en efterbelastning på en av kommunens sjöledningar i Selbusjøen. Ledningen passerar ett grunt område där man haft problem med att ledningen periodvis flyter upp. Problemet har nu åtgärdats med efterbelastning med betongvikter. Ledningen har dessutom spolats ned i det grunda området, där ledningen har legat blottlagd […]

Sjöledningar i Skärhamn

Skärhamn i Tjörns kommun genomför en större VA-satsning. En del i satsningen innefattar två sjöförlagda utloppsledningar. SEA-Marine har fått förtroendet att utföra denna del i entreprenaden.