Vattenarbete vid Tottnäsbron

Siltgardiner Tottnäsbron

Tottnäsbron som är den enda landförbindelsen till Oxnö har nått sin tekniska livslängd. Ett omfattande renoverings- och uppgraderingsarbete har påbörjats och kommer att utföras under hösten 2021 och våren 2022. Beställare är Trafikverket och huvudentreprenör är Bro Underhåll & Service AB. Under entreprenadens utförande har en pontonbro lagts ut parallellt med Tottnäsbron för att hålla […]

UV-svetsning på Arlanda flygplats

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att reparera en havarerad lucka på en av Arlanda flygplats dagvattentunnlar. De gamla gångjärnen kapades ut, nya gångjärn svetsades på och luckan återmonterades. Vi tackar Swedavia för visat förtroende och ett gott samarbete.