Dammrenovering Hängbrunnen

Ronneby Miljö och Teknik ansvarar för reglering av sjön Hängbrunnen i tving. Dammanläggningen regleras manuellt med spettluckor och hade omfattande renoveringsbehov.

SEA har anförtrotts uppdraget att i totalentreprenad utföra samtliga renoveringsarbeten. Projektet har varit utmanande eftersom inga delar av dammanläggningen har kunnat torrläggas under entreprenaden och att regleringen av sjön har varit fullt funktionell genom hela projektet. Vidare så har projektets lokalitet en tillkomst som gör att det inte är möjligt att utföra maskinella lyft, en utmaning i sig när de tunga delarna i anläggningen rivits och ersatts. På grund av det kraftigt strömmande vattnet har allt gjutning utförts med lokalt torrlagd form.

Under projektet har följande moment utförts:

 • UV inspektion av anläggning inför projektering
 • Projektering, byggnation och installation av tillfällig regleringsanordning
 • Projektering och tillverkning av nya ramar och räcken
 • Projektering och tillverkning av nya dammluckor
 • Rivning av befintliga ramar och räcken
 • Rivning av befintliga dammluckor
 • Installation av nya ramar och räcken
 • Installation av dammluckor
 • Provkörning av ny dammanläggning

Projektet är nu överlämnat till vår beställare och vi tackar för visat förtroende.

 • Kontaktformulär
  Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.