Inkoppling av vatten och avlopp i Lonnen

I Vibäck intill Lonnen som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde i Värmland satsas det stort på nybyggnation. Flera nya fastigheter är under uppbyggnad. De kommunala huvudledningarna ligger i sjön och därför ansluter de flesta av de nya fastigheterna direkt till huvudledningarna i sjön. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att göra en sådan inkoppling på huvudledningarna till en fastighet som tidigare haft vatten från egen brunn. Fastigheten kopplades samtidigt på det kommunala avloppsnätet. I uppdraget har följande arbetsmoment ingått:

  • Svetsning av PE-rör
  • Montage av betongvikter
  • Avstängning på huvudledningar och anslutning av nya ledningar
  • Anslutning av nya ledningar mot nedschaktade ledningar på landsidan
  • Desinfektion av ny vattenledning
  • Driftstagning av nya ledningar
  • Inspektion och dokumentation av nylagda ledningar

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.