Kättingbyte på flytbryggor, Pukaviks båtklubb

Pukaviks båtklubb i Blekinges västra skärgård är en anrik klubb med en rik historia. Båtklubben är utrustad med egen hamn och eget varv. Klubben har ett underhållsprogram för skifte av bryggkätting till sina flytbryggor och med anledning av detta har SEA-Marine varit på plats och skiftat ut kätting på A-bryggan. Bryggans belägenhet gör den till marinans mest utsatta, och det är därför naturligtvis viktigt att säkerställa en väl fungerande förankring.

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.