Krönbalk på Dalarö

Dalarö kaj längs med Dalarö Strandväg har varit hårt ansatt och haft stora upprustningsbehov. Drygt trettio meter kaj har omfattats av renoveringen och ytterligare trettio meter kaj har byggts till i en förlängning av kajen. Renoveringen har bestått i att gjuta ned befintlig krönbalk för att korrosionsskydda kajens grundläggning. Den nya kajsträckan har även den grundlagts på spont och även här har man gjutit ned en krönbalk.

SEA har utfört dykeriarbetena vid byggnationen av krönbalken på de två kajsträckorna. Arbetet har omfattat:

  • Tillverkning och installation av siltgardin
  • Högtrycksspolning av spont
  • Svetsning av konsoler till formbotten
  • Svetsning av muttrar till formstag
  • Håltagning i spont för armering med oxy arc
  • Tätning av formbotten mot spont
  • Kontroll av form vid gjutning

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.