Projekt

Krönbalk på Dalarö

Dalarö kaj längs med Dalarö Strandväg har varit hårt ansatt och haft stora upprustningsbehov. Drygt trettio meter kaj har omfattats av renoveringen och ytterligare trettio meter kaj har byggts till

Läs mer »

Dammrenovering Hängbrunnen

Ronneby Miljö och Teknik ansvarar för reglering av sjön Hängbrunnen i tving. Dammanläggningen regleras manuellt med spettluckor och hade omfattande renoveringsbehov. SEA har anförtrotts uppdraget att i totalentreprenad utföra samtliga

Läs mer »

Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i

Läs mer »
Siltgardiner Tottnäsbron

Vattenarbete vid Tottnäsbron

Tottnäsbron som är den enda landförbindelsen till Oxnö har nått sin tekniska livslängd. Ett omfattande renoverings- och uppgraderingsarbete har påbörjats och kommer att utföras under hösten 2021 och våren 2022.

Läs mer »

UV-svetsning på Arlanda flygplats

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att reparera en havarerad lucka på en av Arlanda flygplats dagvattentunnlar. De gamla gångjärnen kapades ut, nya gångjärn svetsades på och luckan

Läs mer »

Krönbalk på Dalarö

Dalarö kaj längs med Dalarö Strandväg har varit hårt ansatt och haft stora upprustningsbehov. Drygt trettio meter kaj har omfattats av renoveringen och ytterligare trettio meter kaj har byggts till

Läs mer »

Dammrenovering Hängbrunnen

Ronneby Miljö och Teknik ansvarar för reglering av sjön Hängbrunnen i tving. Dammanläggningen regleras manuellt med spettluckor och hade omfattande renoveringsbehov. SEA har anförtrotts uppdraget att i totalentreprenad utföra samtliga

Läs mer »

Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i

Läs mer »
Siltgardiner Tottnäsbron

Vattenarbete vid Tottnäsbron

Tottnäsbron som är den enda landförbindelsen till Oxnö har nått sin tekniska livslängd. Ett omfattande renoverings- och uppgraderingsarbete har påbörjats och kommer att utföras under hösten 2021 och våren 2022.

Läs mer »