Reparationsarbete Dammbyggnad Hängbrunnen

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning AB har anförtrotts uppdraget att utföra ett antal reparationsarbeten på Hängbrunnens Dammbyggnad. Uppdraget har tilldelats efter offentlig upphandling åt beställaren Ronneby Miljö & Teknik AB. Reparationsarbetena ska utföras under 2021 och omfattar:

  • Byte av ramverk och luckor
  • Förbereda för hydrauldrift av luckor
  • Undersökning och kärnborrning av betongkonstruktion över och under vatten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.