Sjöförlagda ledningar i Karlskoga

Karlskoga i Örebro län satsar aktivt på sitt VA-nät. Kommunen genomför kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete jämte en expansion av distributionsnätet för att möta samhällets behov. Kommunen har ett stort sjöförlagt VA-nät sen tidigare och har anlitat SEA-Marine för flera åtgärder:

  • Inspektion, inmätning och statusundersökning på ett antal ledningar
  • Efterbelastning av sjöförlagt tryckavlopp
  • Klamring av sjöförlagt tryckavlopp
  • Nedspolning av grunda landfästen
  • Nybyggnation av två serviser från huvudledningar i sjö
  • Desinfektion av nyförlagd vattenledning
  • Reparation av havererad sjöförlagd trätub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.