Sjöledning i Väsbyviken

Mälarenergi utökar kapaciteten i sitt VA-nät och har beslutat att förlägga en ny sjöledning mellan Tumbo och Österby i Väsbyviken. SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har utfört samtliga arbeten i sjö. Den nya sjöledningen är en 3 km lång Ø250 ledning som har belastats till 120%.

Sjöledningar sänks traditionellt genom vattenfyllning. Detta är emellertid inte möjligt på ledningar som är belastade över 100%. SEA har därför utvecklat ett koncept för att hantera tungt belastade ledningar i byggskedet vilket möjliggör en mer effektiv produktion på tungt belastade sjöledningar. Vi känner att vi med detta koncept står väl rustade för att möta marknadens förväntningar på moderna sjöförlagda ledningar.

SEA har utfört följande moment i projektet;

  • Leverans och svetsning av PE-ledning.
  • Leverans och montage av sjöledningsviker.
  • Bogsering och sänkning av sjöledning.
  • Borrkroneskifte vid styrd borrning i de två landfästena.
  • Erosionssäkring vid grunt landfäste med betongmadrasser.
  • Dykinspektion av förlagd ledning.
  • Pigkörning och tryckprovning av nyförlagd ledning.

 

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.