Våra tjänster

Inspektion

SEA-Marine utför inspektioner och undersökningar under vatten. Inspektion är en viktig förebyggande åtgärd för att upptäcka brister och potentiella problem i ett tidigt stadium. Genom att upptäcka och åtgärda tidiga skador och problem kan större och kostsamma haverier undvikas.

SEA-Marine utför inspektion av:

  • Sjöförlagda ledningar och kablar.
  • Betong- och stålkonstruktioner under vatten.
  • Skrov och framdrivningssystem på båtar och fartyg.

Vi har trafikverkets utbildning i batman och arbetar regelbundet i systemet.

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.