Våra tjänster

Sjöledning

Sjöförlagda VA-ledningar har många fördelar jämfört med andra förekommande metoder för ledningsförläggning. Dels är sjöledningar normalt väldigt konkurrenskraftiga i pris då de jämförs med andra installationsmetoder och dels påverkas övrig infrastruktur minimalt under och efter byggskedet.

SEA-Marine har lång erfarenhet av sjöförlagda VA-ledningar i både mindre och större dimensioner. Vi arbetar med:

  • Vatten och spillvattenledningar.
  • Intags- och utloppsledningar.
  • Lågtrycksledningar, exempelvis dagvatten och ledningar för breddning.
  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.