UV-svetsning på Arlanda flygplats

SEA Sjö- Entreprenad & Anläggning har anförtrotts uppdraget att reparera en havarerad lucka på en av Arlanda flygplats dagvattentunnlar. De gamla gångjärnen kapades ut, nya gångjärn svetsades på och luckan återmonterades.

Vi tackar Swedavia för visat förtroende och ett gott samarbete.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.