Vattenarbete vid Tottnäsbron

Tottnäsbron som är den enda landförbindelsen till Oxnö har nått sin tekniska livslängd. Ett omfattande renoverings- och uppgraderingsarbete har påbörjats och kommer att utföras under hösten 2021 och våren 2022. Beställare är Trafikverket och huvudentreprenör är Bro Underhåll & Service AB. Under entreprenadens utförande har en pontonbro lagts ut parallellt med Tottnäsbron för att hålla vägförbindelsen till och från Oxnö öppen. SEA har anlitats för ett antal arbeten vid upprättandet av den tillfälliga broförbindelsen. Däribland:

  • Tillverkning och installation av siltgardiner till fundamenteringsarbetet med de två landfästena.
  • Tillverkning och installation av bubbelanläggning jämte flytbron för att hålla vattnet isfritt närmast bron.
  • Kapning av spont till landfästen med Oxy-Arc.
  • Kapning av pålar till landfästen med UV-vinkelslip.
  • Svetsning av pålplattor och yttre del av stålramverk i KKR mot pålar till betongfundament för landfästen.
  • UV-inspektion av befintligt kablage till bron.
  • Sjötransport och utsättning av prickar till farledsavstängning

 

 

 

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.