Verksamhetspolicy

SEA Marine – Sjö, Entreprenad & Anläggning är en rikstäckande aktör inom marin infrastruktur. För oss är det viktigt att erbjuda kvalificerade tjänster och produkter inom våra verksamhetsområden på ett hållbart sätt dvs med minsta möjliga påverkan på både yttre miljö och våra medarbetares hälsa samt till konkurrenskraftiga priser.

I vårt dagliga arbete ska vi:

  • uppfylla de krav som myndigheter, kunder och andra relevanta intressenter ställer på oss.
  • ständigt förbättra våra rutiner och arbetssätt.
  • verka för att göra våra medarbetare delaktiga detta arbete.

Denna policy omfattar både vårt kvalitets, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Vårt kvalitetsarbete

Kundrelationer och kundnöjdhet är något som vi på SEA Marine värnar högt. För att möte våra kunders behov är  vi flexibla, lyhörda och innovativa utan att för den skull göra avkall på kvaliteten på utförda tjänster. Detta säkerställs bla genom dokumenterade kvalitetskontroller på utfört arbete.

SEA Marine ska förknippas med kvalitet och service av högsta klass!

Vårt miljöarbete

De tjänster och entreprenader vi utför, ska gagna människa och miljö i ett längre perspektiv. Vi ska förebygga föroreningar och bidra till en hållbar utveckling, där man skyddar och tar tillvara den miljö och de resurser som finns idag.

Vi ska arbeta för en ständig förbättring och minimering av miljöbelastningen från vår verksamhet genom att naturresurser, energi och material nyttjas effektivt.

Vårt arbetsmiljöarbete

I vårt dagliga arbete ingår det att vi ska skydda våra medarbetare från fysisk och psykisk ohälsa genom att eliminera faror och minska arbetsmiljörisker samt tillhandahålla säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.

Vår målsättning är att personalen ska trivas och må bra på vår arbetsplats. Våra medarbetare är den viktigaste nyckeln för att vi ska uppnå våra verksamhetsmål. Det handlar om människorna.

Länk till vårt ISO certifikat