Sjöledningar i Skärhamn

Skärhamn i Tjörns kommun genomför en större VA-satsning. En del i satsningen innefattar två sjöförlagda utloppsledningar. SEA-Marine har fått förtroendet att utföra denna del i entreprenaden.

Ledningarna är utförda med underhängda vikter, vilka ofta används i område med aktivt yrkesfiske. Landanslutningar är utförda med flänsförband.

SEA-Marine har förutom arbetena med sjöledningarna även assisterat vid arbete i vattenfylld schakt, brunnsanslutningar och relining av gjutjärnsledning.

Entreprenaden har planerad slutbesiktning i maj 2020.

  • Kontaktformulär
    Kontakta oss gärna oss för rådgivning eller kostnadsfritt prisförslag.

Följ oss gärna på sociala medier.