Underhållsarbete på marinbasen i Karlskrona

Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona. Dess huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Till hjälp att upprätthålla sin verksamhet finns en stor marin infrastruktur till stöd för marinbasens flytande enheter. Förvaltningen kräver ett kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt. SEA-Marine har anförtrotts uppdraget att byta […]

Reparationsarbete på Vinöns färjeläge

Vinöleden mellan Hampetorp och Vinön i Hjälmaren är en av endast tre aktiva färjeleder i Östergötland. Leden trafikeras året runt, och är en viktig förbindelse till fastlandet för de hundratalet fast bosatta Vinöborna. Is- och påkörningsskador har lett till stora reparationsbehov i de båda färjelägena. SEA-Marine har på uppdrag av NCC Sverige stått för samtliga […]