Sjöförlagda ledningar i Karlskoga

Karlskoga i Örebro län satsar aktivt på sitt VA-nät. Kommunen genomför kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete jämte en expansion av distributionsnätet för att möta samhällets behov. Kommunen har ett stort sjöförlagt VA-nät sen tidigare och har anlitat SEA-Marine för flera åtgärder: Inspektion, inmätning och statusundersökning på ett antal ledningar Efterbelastning av sjöförlagt tryckavlopp Klamring av sjöförlagt […]

Efterbelastning av sjöledning i Selbu

SEA Marine har på uppdrag av Selbu Kommune utfört en efterbelastning på en av kommunens sjöledningar i Selbusjøen. Ledningen passerar ett grunt område där man haft problem med att ledningen periodvis flyter upp. Problemet har nu åtgärdats med efterbelastning med betongvikter. Ledningen har dessutom spolats ned i det grunda området, där ledningen har legat blottlagd […]

Underhållsarbete på marinbasen i Karlskrona

Marinbasen har sitt huvudsäte i Karlskrona. Dess huvuduppgift är att stödja de andra marina förbanden i Försvarsmakten. Till hjälp att upprätthålla sin verksamhet finns en stor marin infrastruktur till stöd för marinbasens flytande enheter. Förvaltningen kräver ett kontinuerligt underhålls- och reparationsarbete för att kunna bedrivas på ett effektivt sätt. SEA-Marine har anförtrotts uppdraget att byta […]

Reparationsarbete på Vinöns färjeläge

Vinöleden mellan Hampetorp och Vinön i Hjälmaren är en av endast tre aktiva färjeleder i Östergötland. Leden trafikeras året runt, och är en viktig förbindelse till fastlandet för de hundratalet fast bosatta Vinöborna. Is- och påkörningsskador har lett till stora reparationsbehov i de båda färjelägena. SEA-Marine har på uppdrag av NCC Sverige stått för samtliga […]